Servicevoorwaarden

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (hierna "U" of "Uw") EN ZUTZU-SOFTWARE (hierna "ZUTZU") VOOR UW GEBRUIK VAN ZUTZU-SOFTWARE (hierna "ZUTZU-Service (s)"). Delen van deze overeenkomst Deze overeenkomst bestaat uit de volgende voorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") en eventuele voorwaarden die specifiek zijn voor het gebruik van individuele Services (hierna de "Servicespecifieke voorwaarden"). De algemene voorwaarden en servicespecifieke voorwaarden worden gezamenlijk de "voorwaarden" genoemd. In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en Servicespecifieke voorwaarden, prevaleren de Servicespecifieke voorwaarden. Acceptatie van de voorwaarden U moet de wettelijke volwassen leeftijd hebben om een bindende overeenkomst aan te gaan om de voorwaarden te accepteren. Als je niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, gebruik dan geen van onze Services. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en niet akkoord gaat met servicespecifieke voorwaarden, mag u de bijbehorende service niet gebruiken. U kunt de Voorwaarden accepteren door een selectie vakje aan te vinken of op een knop te klikken om aan te geven dat u de voorwaarden accepteert of door de Services daadwerkelijk te gebruiken. Beschrijving van de service We bieden een breed scala aan diensten voor online samenwerking en beheer aan. U mag de Services gebruiken voor persoonlijk en zakelijk gebruik of voor interne zakelijke doeleinden in de organisatie die u vertegenwoordigt. U kunt verbinding maken met de Services via elke internetbrowser die door de Services wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot internet en de apparatuur die nodig is om de Services te gebruiken. U kunt inhoud maken en bewerken met uw gebruikersaccount en als u daarvoor kiest, kunt u dergelijke inhoud publiceren en delen. Inlogverantwoordelijkheden van gebruikers U moet zich aanmelden voor een gebruikersaccount door alle vereiste informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services. Als u een organisatie vertegenwoordigt en de Services wilt gebruiken voor intern bedrijfsgebruik, raden we u en alle andere gebruikers van uw organisatie aan om u aan te melden voor gebruikersaccounts door uw zakelijke contactgegevens op te geven. We raden u met name aan om uw zakelijke e-mailadres te gebruiken. U stemt ermee in om: a) echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het aanmeldingsproces; en b) de tijdens het aanmelden verstrekte informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als ZUTZU redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan ZUTZU uw gebruikersaccount beëindigen en huidig of toekomstig gebruik van een of alle Services. Persoonlijke informatie en privacy Persoonlijke informatie die u via de Service aan ZUTZU verstrekt, valt onder het Privacybeleid van ZUTZU. Uw keuze om de Service te gebruiken, geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het ZUTZU-privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw gebruikersaccount en u stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount via e-mail naar [email protected] Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of aan een derde partij opgelopen als gevolg van ongeoorloofde toegang en / of gebruik van uw gebruikersaccount of anderszins. Communicatie van ZUTZU De Service kan bepaalde communicatie van ZUTZU bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van het gebruik van de Services. Als onderdeel van ons beleid om u totale privacy te bieden, bieden we u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ons. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van serviceaankondigingen en administratieve berichten. Naleving van de AVG met gegevens van kandidaten ZUTZU neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor ingevoegde gegevens en validatie van de naleving van de AVG, datacontractanten hebben de taak ervoor te zorgen dat er geen GDPR-schendingen optreden tijdens het invoeren van gegevens in de database. Als de AVG-nalevingsinstellingen zijn ingeschakeld voor een specifieke gebruiker, is de gebruiker verantwoordelijk voor het zorgen voor geautomatiseerde GDPR-e-mailvergunningverzameling en toekomstige naleving. Als de gebruiker de AVG-instellingen heeft ingeschakeld, staat hij het geautomatiseerde e-mailsysteem van ZUTZU toe om geautomatiseerde e-mails te sturen naar kandidaten via welke zij het AVG-formulier kunnen goedkeuren. Restrictions on Use Naast alle andere voorwaarden van deze overeenkomst, mag u niet: (i) de Services overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden; (ii) een dienst verlenen op basis van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; (iii) de links van derden naar sites gebruiken zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van hun website;(iv) links plaatsen naar sites van derden of hun logo, bedrijfsnaam enz. gebruiken zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming; of(v) de Services gebruiken voor spam en andere illegale doeleinden. Spammen en illegale activiteiten U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw uitzendingen via de Services. U stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, smadelijk, inbreuk maakt op de privacy van een ander, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, beledigt religieus sentimenten, racisme bevordert, virussen bevat, of virussen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendom of andere rechten van een ander. U stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor de verzending van "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven", "phishing" of ongevraagde massale distributie van e-mail. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Services te beëindigen als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat u de Services hebt gebruikt voor illegale of ongeoorloofde activiteiten. Beleid voor inactieve gebruikersaccounts We behouden ons het recht voor om onbetaalde gebruikersaccounts die inactief zijn voor een ononderbroken periode van 120 dagen te beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging worden alle gegevens die aan een dergelijk gebruikersaccount zijn gekoppeld, verwijderd. We zullen u vooraf per e-mail op de hoogte stellen van een dergelijke beëindiging en back-up van uw gegevens. Het gegevensverwijderingsbeleid kan worden geïmplementeerd met betrekking tot een of alle Services. Elke dienst wordt beschouwd als een onafhankelijke en afzonderlijke dienst voor het berekenen van de periode van inactiviteit. Met andere woorden, activiteit in een van de Services is niet voldoende om uw gebruikersaccount in een andere Service actief te houden. In het geval van accounts met meer dan één gebruiker, als ten minste één van de gebruikers actief is, wordt het account niet als inactief beschouwd. Eigendom van gegevens We respecteren uw recht op eigendom van inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. U bent eigenaar van de inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. Tenzij specifiek toegestaan door u, geeft uw gebruik van de Services ZUTZU niet de licentie om de inhoud die door u is gemaakt of die is opgeslagen in uw gebruikersaccount voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden van ZUTZU te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen of te verspreiden. Maar u verleent ZUTZU toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, kopiëren, verspreiden, opslaan, verzenden, opnieuw formatteren, openbaar te tonen en openbaar uit te voeren, zoals vereist voor het leveren van de Services aan u. Door gebruikers gegenereerde inhoud U mag door u gecreëerde inhoud verzenden of publiceren met behulp van een van de Services of anderszins. U bent echter als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en de gevolgen van de verzending of publicatie ervan. Alle gepubliceerde inhoud is openbaar toegankelijk via internet en kan worden doorzocht en geïndexeerd door zoekmachines. U bent ervoor verantwoordelijk dat u niet per ongeluk privé-inhoud openbaar maakt. Alle inhoud die u van andere gebruikers van de Services kunt ontvangen, wordt AS IS ter beschikking gesteld voor uw informatie en persoonlijk gebruik en u stemt ermee in geen gebruik te maken, kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins gebruik maken van dergelijke inhoud voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die de rechten op dergelijke inhoud bezit. Als u tijdens het gebruik van de Services inhoud tegenkomt met copyrightvermelding (en) of kopieerbeveiligingsfunctie (s), gaat u ermee akkoord dergelijke copyrightvermelding (en) niet te verwijderen of een dergelijke kopieerbeveiligingsfunctie (s) uit te schakelen ) zoals de situatie mag zijn. Door auteursrechtelijk beschermde / auteursrechtelijk beschermde inhoud beschikbaar te maken op een van de Services, bevestigt u dat u de toestemming, autorisatie of toestemming hebt, naargelang het geval, van elke persoon die rechten op dergelijke inhoud kan claimen om dergelijke inhoud op een dergelijke manier beschikbaar te maken. Verder, door inhoud beschikbaar te stellen op de hierboven genoemde manier, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat ZUTZU het recht heeft om de toegang tot dergelijke door u ter beschikking gestelde inhoud te blokkeren of te verwijderen, als ZUTZU klachten ontvangt over onwettigheid of inbreuk op rechten van derden op dergelijke inhoud . Door een van de Services te gebruiken en inhoud te verzenden of te publiceren met behulp van een dergelijke Service, stemt u uitdrukkelijk in met het bepalen van vragen over onwettigheid of schending van rechten van derden op dergelijke inhoud door de agent die door ZUTZU voor dit doel is aangewezen.Klik hier voor een procedure met betrekking tot klachten over onwettigheid of schending van rechten van derden in inhoud die wordt verzonden of gepubliceerd via de Services. Als u wilt protesteren tegen het blokkeren of verwijderen van inhoud door ZUTZU, kunt u dit doen op de hier aangegeven manier. Voorbeeldbestanden en toepassingen ZUTZU kan voorbeeldbestanden en -applicaties verstrekken om de mogelijkheid aan te tonen om de Services effectief te gebruiken voor specifieke doeleinden. De informatie in dergelijke voorbeeldbestanden en applicaties bestaat uit willekeurige gegevens. ZUTZU geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie of de voorbeeldbestanden en applicaties. Afwijzing van garanties U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN ALS-IS-EN-ALS-BESCHIKBARE BASIS. ZUTZU WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZUTZU GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDELIJK, VEILIG OF VIRUS VRIJ ZULLEN ZIJN. GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL VOOR EIGEN BEOORDELING EN RISICO ZIJN EN U ZAL ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, DRAADLOOS APPARAAT OF GEGEVENS VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE DOWNLOAD VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, OF SCHRIFTELIJK OF MONDELING, DOOR U VERKREGEN DOOR ZUTZU, ZIJN WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, GEEFT GEEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD. Beperking van aansprakelijkheid U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ZUTZU IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE GEVOLG, INCIDENTEEL, INDIRECT, SPECIAAL, PUNITIEF OF ANDER VERLIES OF SCHADE WELKE OOIT OF VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSRENDEMENTEN, ONDERBREKING, COMPUTERFOUT, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDERE VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT OF VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS ZUTZU IS GEMIDDELD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALMOGELIJKHEID VOOR ENIG GESCHIL MET ZUTZU IN VERBAND MET EEN VAN DE DIENSTEN IS DE BEËINDIGING VAN DEZE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZUTZU AAN U MET BETREKKING TOT ENIGE DIENST, ONGEACHT DIRECT OF INDIRECT, DE DOOR U BETAALDE KOSTEN NAAR EEN DERGELIJKE DIENST OVERSCHRIJDEN. Vrijwaring U stemt ermee in om ZUTZU, haar functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen eventuele verliezen, schade, boetes en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met claims die u heeft de Services heeft gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met enige wet, in strijd met bepalingen van de Voorwaarden of enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Services, behalve wanneer dergelijk gebruik is geautoriseerd door ZUTZU. Arbitrage Any controversy or claim arising out of or relating to the Terms shall be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Een dergelijke controverse of claim zal op individuele basis worden beslecht en zal niet worden geconsolideerd in enige arbitrage met enige claim of controverse van een andere partij. De beslissing van de arbitrage is definitief en vatbaar voor beroep. De arbitrage vindt plaats in Californië en het oordeel over de arbitragebeslissing kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Niettegenstaande het tegendeel, kan ZUTZU te allen tijde gerechtelijke bevelen of andere vormen van billijke vrijstelling vragen aan elke bevoegde rechtbank. Opschorting en beëindiging We kunnen uw gebruikersaccount opschorten of de toegang tot een deel of een deel van de Dienst tijdelijk uitschakelen in het geval van vermoedelijke illegale activiteiten, langdurige inactiviteit of verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties. Bezwaren tegen de opschorting of deactivering van gebruikersaccounts moeten binnen dertig dagen na de kennisgeving over de opschorting worden ingediend bij [email protected] We kunnen een opgeschort of uitgeschakeld gebruikersaccount na dertig dagen beëindigen We zullen ook uw gebruikersaccount op uw verzoek beëindigen. Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en de Services te weigeren als u er redelijkerwijs van overtuigd bent dat u de Voorwaarden heeft geschonden en om uw toegang tot een Beta-service te beëindigen in geval van onverwachte technische problemen of stopzetting van de Beta-service. Beëindiging van het gebruikersaccount omvat het weigeren van toegang tot alle Services, het verwijderen van informatie in uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en het verwijderen van alle gegevens in uw gebruikersaccount. U hebt het recht om volledige gegevensverwijdering aan te vragen door een e-mail met de juiste informatie te sturen naar: [email protected] EINDE SERVICEVOORWAARDEN Als u vragen of opmerkingen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op via [email protected]